KolibriOS kernel
v86_regs Struct Reference

Public Attributes

dd edi
 
dd esi
 
dd ebp
 
dd ebx
 
dd edx
 
dd ecx
 
dd eax
 
dd eip
 
dd cs
 
dd eflags
 
dd esp
 
dd ss
 
dd es
 
dd ds
 
dd fs
 
dd gs
 

Detailed Description

Member Data Documentation

◆ cs

dd v86_regs::cs

◆ ds

dd v86_regs::ds

◆ eax

dd v86_regs::eax

◆ ebp

dd v86_regs::ebp

◆ ebx

dd v86_regs::ebx

◆ ecx

dd v86_regs::ecx

◆ edi

dd v86_regs::edi

don't change the order, it is important

◆ edx

dd v86_regs::edx

◆ eflags

dd v86_regs::eflags

VM flag must be set!

◆ eip

dd v86_regs::eip

◆ es

dd v86_regs::es

◆ esi

dd v86_regs::esi

◆ esp

dd v86_regs::esp

◆ fs

dd v86_regs::fs

◆ gs

dd v86_regs::gs

◆ ss

dd v86_regs::ss

The documentation for this struct was generated from the following file: