KolibriOS kernel
SRV Struct Reference

Public Attributes

rb srv_name
 
dd magic
 
dd size
 
dd fd
 
dd bk
 
dd base
 
dd entry
 
dd srv_proc
 
dd srv_proc_ex
 

Detailed Description

Member Data Documentation

◆ base

dd SRV::base

+0x20 ;service base address

◆ bk

dd SRV::bk

+0x1C ;prev SRV descriptor

◆ entry

dd SRV::entry

+0x24 ;service START function

◆ fd

dd SRV::fd

+0x18 ;next SRV descriptor

◆ magic

dd SRV::magic

+0x10 ;'SRV '

◆ size

dd SRV::size

+0x14 ;size of structure SRV

◆ srv_name

rb SRV::srv_name

ASCIIZ string

◆ srv_proc

dd SRV::srv_proc

+0x28 ;user mode service handler

◆ srv_proc_ex

dd SRV::srv_proc_ex

+0x2C ;kernel mode service handler


The documentation for this struct was generated from the following file: